top of page

Bo Forsberg

070 575 55 95

Krister Höglund

070 553 01 91

Ivar Olofsson

070 552 52 67

Roger Marcusson

070 314 60 05

Krister Nilsson

070 260 78 76

Sandra Jonasson

072 206 59 74

Joakim Holmqvist

070 317 49 10

Magnus Larsson

073 801 10 69

Aron Haglund

070 668 95 36

Andreas Forsberg

073 688 26 15

Tommy Björn

070 336 27 18

Tony Gahlin

070 317 49 08

Tomas Appelqvist

070 317 49 09

Styrelsen

 Ordförande          Kassör                  Sekreterare
 Suppleanter
Ledamöter
Revisorer
Festkommité
Kontakta
   Styrelsen

Kontakt

Jonas Selin

073 821 71 66

Andreas Swärd

073 848 07 27

Emil Göransson

073 822 41 52

Valberedning

Britta Lindgren

Camilla Appelqvist

bottom of page